Så här går det till

1. Första mötet

Vad kul att vi får möjlighet att hjälpa er att synas mer! Vid vårt första möte träffas vi oftast ute på plats hos er, för att gå igenom projektet. För att er skyltning skall bli så bra som möjligt behöver samla på oss information. Det kan vara: Varifrån syns skylten bäst? vad är det för fasad? Vart kan vi koppla in skylten? Vad finns det för begränsningar i form av skyltlov eller skyltprogram? Vad har projektet för budget osv. Men viktigast är att vi får en känsla för hur ni tänker kring er skyltning och vad det är ni vill förmedla. Vi tar även mått och samlar in annan information inför nästa steg.

2. Designförslag

Utifrån dom uppgifter vi fått på plats, tar vi fram ett skyltförslag som visar hur vi tänkt att skyltningen skall se ut. När vi ritar upp ert skyltförslag så arbetar vi med ert varumärke i centrum och hur det på bästa sätt kan ta sig from. En skylt kan bestå av många olika komponenter så som aluminium, akryl, LED, rostfritt, betong, trä, neon eller annat material. Vi har en bred materialkunskap och hur dom olika materialen kan bearbetas vilket gör att vi kan binda ihop det till en helhet som speglar just ert varumärkes personlighet. Tillsammans med er går vi igenom förslaget för att göra eventuella anpassningar och förändringar tills ni är nöjda. När vi kommit fram till en gemensam skyltlösning tar vi fram en offert för projektet som ni får ta ställning till.

Vi löser den byråkratiska delen

Dom allra flesta skyltar är bygglovspliktiga. Med vår långa erfarenhet så hjälper vi er gärna i kontakten med fastighetsägare och stadsbyggnadskontor. Det innebär framtagning av bygglovshandlingar och erforderliga ritningar som krävs för att ansöka om byggnadslov. Vi sköter den löpande kontakten med byggnadsnämnden tills ett besked lämnas.

3. Produktion

När skyltningen beviljats bygglov så tar vi fram produktionsritningar, materialspecifikationer, hållfasthetsberäkningar med mera för produktionen.

Vi arbetar aktivt med miljöaspekter för att minska spill och energiåtgång i produktionen. Vi kvalitetssäkrar varje steg i processen och alla skyltar provlyses innan skylten lämnar oss. Vi arkiverar samtliga produktionshandlingar och kopplingscheman.

4. Leverans och montage

Oavsett vart skylten skall monteras, Sverige, Norden eller resten av världen så har vi möjlighet att hjälpa er. Våra egna montörer och utvalda samarbetspartners garanterar att er skylt monteras korrekt och utifrån det skyltförslag vi gemensamt kommit överens om. Samtlig montagepersonal får löpande utbildning har givetvis behörighet för respektive arbetsuppgift. Vi hjälper er med bland annat kranbilar, liftar och dom hjälpmedel som montörerna behöver. Finns det ingen elmatning fram till skyltplatsen så kan vi även sköta den kontakten med behörig elektriker.