Skyltar med fokus på miljö och kvalitet

Inte bara en vackrare miljö utan en bättre

Vårt miljötänk och viljan att minimera belastningen på miljön är viktig. Som ett led i detta återvinns alla ljuskällor, plåt, plast och övrigt material. Vi har självklart källsortering på kontoret. Vi strävar i vårt miljöarbete att finna ännu bättre skyltlösningar där vi kan återvinna allt material.

5 års produktgaranti

Alla våra produkter är S eller CE märkta enligt gällande krav i EU. Vi lämnar 5 års produktgaranti på våra produkter. Montörerna som utför våra montage är utbildade och har senaste certifikat för att kunna arbeta i säker miljö. Montörerna har genomgått en rad utbildningar för att kunna arbeta på vägar, i stadsmiljö, köpcentrum, tak, höjder mm. Alla har ID06 för att kunna legitimera sig och är företagsförsäkrade med gällande licenser.