Nu har vi fått certifieringarna ISO 9001 och ISO 14001

Nu har vi fått certifieringarna ISO 9001 och ISO 14001
13 november, 2023 Michael Smith

Vi på SkyltCompaniet har nu fått certifieringarna ISO 9001 och ISO 14001. Men vad betyder det egentligen? I den här bloggartikeln går vi igenom varför standards är viktiga för både företag och konsumenter, vad exakt ISO 9001 och 14001 betyder, och vad det innebär för oss på SkyltCompaniet. 

Vad är egentligen en standard?

Hur kan man egentligen vara säker på att ett företag kommer hålla vad de lovar? ISO-standarder är ett sätt. Om ett företag är certifierade mot en ISO-standard, vet du som konsument i förväg vad du kommer att köpa. Det finns en massa ISO-standarder. Men vi på SkyltCompaniet är numera certifierade mot de några av de viktigaste, ISO 9001 och ISO 14001. Med andra ord är en standard helt enkelt ett allmänt accepterat sätt att producera varor eller tjänster. ISO-standarder går ett steg längre. Deras standarder är inte bara ett allmänt accepterat tillvägagångssätt. Du kan tänka på dem som en formel som säkerställer att saker görs på bästa sätt. Exempelvis kräver många offentliga aktörer kräver att företag är ISO-certifierade för att vara säkra på produkternas kvalitet.

Miljö och organisation: ISO-certifieringarna 9001 och 14001

SkyltCompaniet har nu fått ISO-certifieringarna 9001 och 14001. De är två ISO-standarder som i princip är viktiga för alla företag.

Den första, ISO 9001, beskriver kvalitetsledningssystem. Det handlar om hur man ska organisera sitt företag för att se till att man konsekvent ska kunna säkerställa kvaliteten på sina produkter och tjänster. Därmed kan man också möta konsumenternas förväntningar. Till exempel innebär detta att man regelbundet identifierar sina mål och bestämmer hur man ska nå dem. Systemet man har för att säkra kvaliteten ska också vara tydligt beskrivet, underhållas löpande samt vara en naturlig del av företagets dagliga verksamhet. Ett kvalitetsföretag ska helt enkelt inte famla i mörkret!

Den andra, ISO 14001, handlar om miljöledning. I detta fall är det principer som säkerställer ett miljömedvetet och hållbart arbete. Man har alltså system på plats som hjälper en att identifiera hur ens företag kan förbättras i sitt miljöarbete.  Att man har en certifiering för en ISO-standard betyder dessutom att man har dokumentering som kan bevisa att man tillämpar de nödvändiga rutinerna.

Vad betyder det för oss på SkyltCompaniet?

Skyltcompaniet har under våra 30 år alltid strävat efter att vara ett hållbart och kvalitetssäkrat företag. Men nu då vi har blivit certifierade för ISO 9001 och 14001 behöver du inte ta vårt ord för det, det finns på papper. Att vi har valt att tillämpa dessa ISO-standarder hjälper både oss och våra företagskunder. För oss betyder det såklart att vi blir ett bättre företag som hela tiden utvecklas, vilket hade varit tillräckligt. Men ännu viktigare för oss är vad det betyder för dig som kund. Med certifikaten kan du vara säker på att den kvalité och miljöarbete som utlovas kommer att levereras.

 

Vad är en ISO-standard?

Vad är en standard då det kommer till företag och produkter?

Vad är ISO 9001?